MENU
 หน้าแรก
 รายละเอียดของห้องพัก
 ติดต่อจองห้องพัก
 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 แผนที่การเดินทาง
 รวมภาพบรรยากาศทั่วไป
 โปรโมชั่นพิเศษเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน
ของกรมป่าไม้ อ่าวคุ้งกระเบนในโครงการพระราชดำริ ที่นี่ผมขอยกให้เป็นไคลแมกซ์ที่หนึ่งของ บริเวณนี้เลย จะเป็นทางเดิน
สะพานไม้ยาวประมาณ 800 กว่าเมตร ไปดูแต่ละครั้งตอนน้ำขึ้น-น้ำลง จะไม่เหมือนกัน ขอแนะนำให้ไปดูให้ได้ครับจะได้ความ
รู้เกี่ยวกับต้นไม้และระบบนิเวศน์วิทยาของป่าชายเลน ได้รางวัลของการท่องเที่ยวด้วยห่างจากรีสอร์ทไปทางหาดแหลมเสด็จ
ประมาณ 2 กม.เท่านั้น.
 
พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำทางทะเล
อยู่ใกล้กับ อันดับ 2 ครับ และใกล้ๆกันก็มีของจากนโยบาย 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล เป็นพวกกะปิ น้ำปลา ปลาหมึกแห้ง ของกลุ่ม
แม่บ้านฯ ขายให้ซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากหรือไว้กินเอง เป็นของคุณภาพดีทั้งนั้น (กะปิ ของเจ้าหลาวที่นี่เคยประกวดได้
อันดับ 1 ของประเทศมาแล้ว)
สะพานและถนนสายปากน้ำแขมหนู
ได้ชื่อว่าเป็นถนนและสะพานที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกเพราะ ตัดผ่านและเลียบภูเขาเมื่อขึ้นไปแล้วจะได้เห็นวิวของหาดเจ้า
หลาว-แหลมเสด็จทั้งหมด และบริเวณที่ เรียกว่าปากน้ำแขมหนูเป็นปากอ่าวขนาดใหญ่ ถนนเส้นนี้ผ่านรีสอร์ทและไป อ.ท่าใหม่
ได้อีกทาง สะพานนี้ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 3 กม.
 
เขตอนุรักษ์ป่าไม้ของกรมป่าไม้ อ่าวคุ้งกระเบน
ในโครงการพระราชดำริ ทำเป็นช่องทางเดินขึ้นเขาลงเขาบุกป่าฝ่าดง ระยะทางประมาณ1,500 กว่าเมตร มีบันไดทำด้วยหินธรรม
ชาติ เป็นช่วงๆ ได้ผจญภัยเล็กๆ และได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติสถานที่และต้นไม้ต่างๆ มีจุดชมวิวที่สวยมาก อยู่ก่อนถึงสะพาน
ปากน้ำแขมหนูประมาณ 1 กม.
 
มีให้เช่าเรือท้องกระจกดูประการังน้ำตื้น ใช้เวลาไป-กลับ ประมาณ1.5-2 ชม.
(ราคาประมาณลำละ 800-900 บาท นั่งได้ 12 ท่าน)
 
เข้าดูข้อมูลท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี เพิ่มเติม

PROMOTION
สำหรับบริษัททัวร์ หรือผู้ที่ต้องการพักเป็นหมู่คณะหรือเลื้ยงพนักงานบริษัทหรีอ ต้องการใช้เป็นที่สำหรับต้อนรับน้องใหม่ โปรดติดต่อขอทราบราคาและข้อเสนอพิเศษได้ ที่  039-369333 fax : 039-369262

  Copyright © 2007 - 2009 www.hadtuen.com l Design by Camptour.net 
เข้าชมเว้บไซต์ เขาค้อสวิส