MENU
 หน้าแรก
 รายละเอียดของห้องพัก
 ติดต่อจองห้องพัก
 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 แผนที่การเดินทาง
 รวมภาพบรรยากาศทั่วไป
 โปรโมชั่นพิเศษหาดตื้น - คลื่นสวย รีสอร์ท

เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

โทร.039-433377 แฟ็กซ์ 039 - 433343


Line ID: hadtuen.linePROMOTION
สำหรับบริษัททัวร์ หรือผู้ที่ต้องการพักเป็นหมู่คณะหรือเลื้ยงพนักงานบริษัทหรีอ ต้องการใช้เป็นที่สำหรับต้อนรับน้องใหม่ โปรดติดต่อขอทราบราคาและข้อเสนอพิเศษได้ ที่  039-369333 fax : 039-369262

  Copyright © 2007 - 2009 www.hadtuen.com l Design by Camptour.net 
เข้าชมเว้บไซต์ เขาค้อสวิส