MENU
 หน้าแรก
 รายละเอียดของห้องพัก
 ติดต่อจองห้องพัก
 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 แผนที่การเดินทาง
 รวมภาพบรรยากาศทั่วไป
 โปรโมชั่นพิเศษ




ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

คลิ๊กดูภาพขยาย

การเดินทาง :

ี่สะดวกสบายด้วยถนนลาดยางอย่างดี 4 เลนจึงใช้เวลาเพียง 2.30
ชั่วโมง ( 225 กม. เริ่มวัดจาก บางนาหรือมอเตอร์เวย์ถึงรีสอร์ท )
โดยทางจากรุงเทพฯ-จันทบุรี ( โดยเส้นทางมอเตอร์เวย์หรือ บาง
นา-ตราด )
ช่วง กทม.- ชลบุรี ประมาณ 60 กม. แยกซ้ายไปทาง
อ.บ้านบึง แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงหมายเลข 344 มุ่งสู่ อ.แกลง
ช่วงบ้านบึง-แกลง ประมาณ 104 กม. ถึงแกลงแล้วเลี้ยวซ้าย ไป
ทาง จันทบุรีเพียง 33 กม. ( สังเกตหลัก กม.ที่ 302 และป้ายบอก
ทางเลี้ยวขวาเข้าหาดเจ้าหลาว , แหลมเสด็จ )
เลี้ยวขวา เข้าถนน
สาย 3399 ช่วงนี้ประมาณ 24 กม.  

ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเข้าไปได้ประมาณ 6 กม.จะมี3แยกให้งง คือ
จะมีป้ายบอกให้ตรงไปเป็นหาดเจ้าหลาว ตรงนี้สำคัญมากอย่าตรง
ไป  ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลักหมายเลข 3399  จะไปง่ายกว่า
และถนนดีกว่า  ส่วนถ้าตรงเข้าไปถนนจะไม่ดีและคดเคี้ยวมาก

ให้สังเกตุป้ายหาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ ไปจนสุดทาง3แยกตัว
T จึงเลี้ยวซ้ายไปหาดเจ้าหลาว ( ถ้าเลี้ยวขวาจะไปแหลมเสด็จ)
ท่านก็จะพบกับสถานที่พักผ่อน ในรีสอร์ทติดชายหาด ส่วนตัว...
หาดตื้น-คลื่นสวย รีสอร์ท..สำหรับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่
คุณปรารถนา



**** พิกัด GPS สำหรับผู้ที่เล่นและใช้เครื่อง GPS -- N 12?33.141'     E 101?55.282'
ชื่อที่ใช้ในโปรแกรมของ ESRI สะกดด้วย  Hat Tuen Khluen Suai Resort ****



PROMOTION
สำหรับบริษัททัวร์ หรือผู้ที่ต้องการพักเป็นหมู่คณะหรือเลื้ยงพนักงานบริษัทหรีอ ต้องการใช้เป็นที่สำหรับต้อนรับน้องใหม่ โปรดติดต่อขอทราบราคาและข้อเสนอพิเศษได้ ที่  039-369333 fax : 039-369262

  Copyright © 2007 - 2009 www.hadtuen.com l Design by Camptour.net 
เข้าชมเว้บไซต์ เขาค้อสวิส